Özet


Uluslararası Ticarette Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Rekabet Gücü ve G-8 Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sosyal ve iktisadi anlamda bir sektör olarak hayatımıza hızla girmiştir. Dijitalleşmenin uygulanabilmesini sağlayan ICT, ekonomi politiği geliştirir ve politika yapma sürecini kolaylaştırır. Aslında ICT tüm alanlarda uygulanıp kullanılabilmektedir. Bu nedenle sektör her geçen gün artan oranda dış ticarette yerini almaktadır. Dijitalleşen dünya da G-8 ülkeleri bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin ticaretini en fazla yapan ülkeler arasındadır. Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere ülkeler söz konusu ürünleri üretip ihraç etmektedirler. Dünya ticareti incelendiğinde G-8 ülkelerinin bu anlamda payı oldukça yüksektir. Çalışmada G-8 ülkelerinin 2000-2022 periyodu için SITC Revizyon 3 (Standard International Trade Classification Revision 3) sınıflandırmasına göre belirlenen 76 kodlu “Haberleşme, ses kaydetme ve sesi tekrar vermeye yarayan cihaz ve araçlar” ürün grubunun 4 dijit olan alt kodları kullanılarak karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Ülkelerin rekabet gücünü ölçmeyi amaçlayan çalışmada Balassa ve Volrath Endeksleri ile birlikte İhracat-İthalat Oranı Endekslerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ihracat bakımından ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya 7648 kodlu ürün grubunda rekabet gücüne sahiptir. Diğer ülkelerin ise söz konusu ürün grubunun ihracatında rekabet gücü bulunmamaktadır. Bununla birlikte ülkelerin oldukça az sayıda üründe uzmanlaşması vardır. G-8 ülkelerinden Japonya 76 ürün grubunun alt kodlarının ihracatında öne çıkmıştır.Anahtar Kelimeler

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, G-8 Ülkeleri, Rekabet Gücü


Kaynakça