Meslek Seçimi ve Girişimcilik
(Meslek Seçimi ve Girişimcilik )

Yazar : İbrahim BAYINDIR  Filiz BAYRAM  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3-1
Sayfa : 94-108
    


Özet

Today, people have turned to different professions and have started to establish their own businesses in order to either earn income or increase it because of many different reasons such as not being able to get by economically, unemployment, and most families' having a single income in a family. Individuals who want to start their own business cannot fulfill their aims due to many reasons such as lack of time, lack of financial resources, fear of failure and this is often reflected as their dreams. However, today there are many institutions that can help make these dreams come true. Through these institutions, the idea of starting a business has become much more realistic and many business ideas have been projected and implemented. The choice of profession can affect the individual throughout his life and may result in an unhappy life in the future. The depression and stress that show up in individuals who mischoose their professions and don't like their jobs can affect their work life and family life at the same time. This is one of the factors that negatively affect the quality of life of the society. Individuals may experience various anxieties throughout their lives, and one of these concerns is the anxieties arising from choosing and practicing a profession. Working individuals can question their professions and evaluate how happy they feel and the pleasure they get from their jobs. In this study, the importance of choosing a profession and entrepreneurship has been tried to be emphasized. The importance of career choice and entrepreneurship which is important for increasing employment, decreasing unemployment rates and finding suitable jobs for people has been also emphasized throughout the study.Anahtar Kelimeler

Choosing a profession, Entrepreneurship, Business opportunity, employeeAbstract

Günümüzde insanlar ekonomik olarak geçinememe, işsizlik, tek gelirin yeterli olamaması gibi birçok nedenle gelirlerini arttırmak ya da gelir elde etmek için farklı mesleklere ve kendi işlerini kurmaya yönelmiştir. kendi işlerini kurmak isteyen bireyler genellikle hayal ettikleri fakat zaman, maddi kaynak yetersizliği, başarısız olma korkusu gibi birçok nedenle yerine getiremediği hayal ürünü olarak dışa yansımıştır. Günümüzde ise bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar aracılığıyla iş kurma fikri daha gerçekçi bir hal almış ve birçok iş fikri projelendirilerek hayata geçirilmiş. Meslek seçimi bireyi tüm hayatı boyunca etkileyebilmekte ve ileride mutsuz bir yaşantı ile sonuçlanabilmektedir. Meslek seçimini yanlış yapan bireylerde sevmediği işi yapmanın ortaya çıkardığı sıkıntı ve stres iş hayatını ve aynı zamanda aile hayatını etkileyebilmektedir. Bu durum toplumun yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkileyen unsurlardan birisidir. Bireyler hayatı boyunca çeşitli kaygılar yaşayabilir ve bu kaygılardan biride meslek seçiminden ve mesleği icra etmekten ortaya çıkan kaygılardır. Çalışan bireyler seçtikleri meslekleri sorgulayabilmekte şuan kendilerini ne kadar mutlu hissettiklerini ve işlerinden aldıkları hazları değerlendirebilmektedir. Bu çalışmada meslek seçiminin önemine ve girişimciliğin önemine vurgu yapılmaya çalışılmıştır. İstihdamın arttırılması, işsizlik oranlarının azalması ve kişilerin girdikleri işleri severek yapması adına meslek seçimi ve girişimciliğin önemi anlatılmaya çalışılmıştır.Keywords

Meslek seçimi, Girişimcilik, İş fırsatı, Çalışan