SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM SÜRECİNİN MİNTZBERG’İN YÖNETİM ROLLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM SÜRECİNİN MİNTZBERG’İN YÖNETİM ROLLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ )

Yazar : Özlem ŞENLİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4-1
Sayfa : 64-79
    


Özet

Poverty, old age, disease, crisis, natural disasters, etc. are known as issues that are given importance, taken into consideration and challenged in Turkey, as in all countries. Combating these difficulties is embodied with the concept of social service and efforts are being made to find solutions through the state, private enterprises or volunteers. The scope and field of social services, which started in the 1960s and continued with the EU harmonization processes, are developing day by day. These developments are wondered by researchers and are frequently studied. For this reason, many studies frequently take into account government policies that address the disadvantaged groups of society, social service workers and the target audience. However, the importance of the management process also develops and comes to the fore with these headings. The purpose of this study is planned to evaluate and examine the role of the manager who manages the process, taking into account the manager process. Thus, it is aimed to contribute to providing a more effective social service with the importance and suggestions of the management and manager role.Anahtar Kelimeler

Social work management,management, manager, roleAbstract

Yoksulluk, yaşlılık, hastalık, kriz, doğal afetler vb.. tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de önem verilen, dikkate alınan ve zorlanılan konular olarak bilinmektedir. Bu zorluklarla mücadele sosyal hizmet kavramıyla vücut bulmakla beraber devlet, özel teşebbüs ya da gönüllülerle çare olunmaya çalışılmaktadır. 1960 larda başlayıp, AB uyum süreçleriyle devam eden sosyal hizmetlerin her geçen gün kapsamı ve alanı gelişmektedir. Bu gelişmeler araştırmacılar tarafından merak edilmekte ve sıklıkla çalışılmaktadır. Bu sebeple pek çok çalışma toplumun dezavantajlı grubuna hitap eden hükümet politikaları, sosyal hizmet çalışanları ve hedef kitle sıklıkla dikkate alınmaktadır. Bununla beraber yönetim sürecinin önemi de bu başlıklarla birlikte gelişmekte ve gündeme gelmektedir. Bu çalışmanın amacı yönetim sürecini dikkate alarak süreci yöneten yöneticinin Mintzberg’in yönetici rolleri kapsamında kavramsal olarak değerlendirilmesi olarak planlanmıştır. Böylece yönetim ve yönetici rolünün önemi ve önerileri ile daha etkin bir sosyal hizmet sağlamaya katkı sunmak amaçlanmaktadır.Keywords

Sosyal hizmetler, yönetim, yönetici, rol